Azərbaycan dilinin tədrisi ilə bağlı video resurslar

Tarix: 29.03.2021
Paylaş:

Mətn nədir?

Mətn planının tərtibi

Esse nədir?

Essenin strukturu