Qələbə dərsləri – Coğrafiya

Tarix: 29.03.2021
Paylaş:

Bu materialları müvafiq fənlər və siniflər üzrə virtual dərslərinizdə istifadə etməyinizi və şagirdlərinizin reaksiyası barədə bizə yazmağınızı xahiş edirik. Sizin şəxsi qeydləriniz də faydalı olacaqdır. 

Mövzularla tanış olmaq üçün aşağıdakı fənlərin üzərinə klikləyin. 

Coğrafiya (VI-VIII sinif)