Raven testi (5-9 yaşlı uşaqlarda intellektin diaqnostikası üçün)

Tarix: 07.05.2021
Paylaş:

Məqsədi: Bu metodika uşaqlarda məntiqi intellektin (IQ) səviyyəsini müəyyənləşdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bununla yanaşı, “Raven intellekt testi” uşağın intellekt səviyyəsini öyrənməklə yanaşı, intellektin inkişafı üçün də effektivdir.

Yaş həddi: 6-9 yaş

Təsviri: Uşağa izah edilir ki, hər bir lövhədə boş qalan yerə uyğun gələn fraqmenti yerləşdirsin. Böyüklərdən fərqli olaraq uşağa daha geniş izah verilməlidir. Testin tam başa çatması üçün 20 dəqiqə vaxt verilir. Uşaqlar üçün lövhələrin sayı cəmi 35 ədəddir. Test tapşırığının icrası zamanı psixoloq müşahidə aparmalıdır.

Açar: Hər düzgün cavab 1 balla qiymətləndirilir.

TapırığınА SERİYASI АB SERİYASI В SERİYASI
1444
2551
3113
4266
5625
6554
7141
8333
9422
10235
11312
12666

Ravenin «rəngli matrisalar» metodikası üzrə uğurluluq səviyyəsi

UğurluluqSəviyyəsiBallarDüzgün həll edilmiş tapşırıqların %-i
səviyyə17 bal və aşağı50% dən aşağı
II səviyyə17,5-22,5 bal50-64,9%
III səviyyə22,75-27,9 bal65-79,9%
IV səviyyə28 və daha yüksək bal80-100%

Uğurluluq səviyyəsi %-lə də aşağıdakı formulla hesablana bilər:

SR=X/35∗100

X hər 3 seriya üzrə uşağın düzgün cavablarının sayı

Uşaqlar üçün normativlər

YaşMəntiqi intellektə əsasən psixi inkişafBallar
yaşNorma26-35
Ləngimiş psixi inkişaf13-25
Əqli gerilik0-12
yaşNorma27-35
Ləngimiş psixi inkişaf16-26
Əqli gerilik0-15
yaşNorma29-35
Ləngimiş psixi inkişaf19-28
Əqli gerilik0-18
yaşNorma30-35
Ləngimiş psixi inkişaf20-29
Əqli gerilik0-19

Daha ətraflı: http://www.tipii.edu.az/az/article/361-raven-testi-5-9-yasli-usaqlarda-intellektin-diaqnostikasi-ucun

İstifadə edilmiş ədəbiyyat siyahısı:

1. https://www.child-psy.ru/tests/276.html

Hazırladı: Aynur Rəhimova