MİQ sual nümunələri

Tarix: 08.07.2022
Paylaş:

ARTİ əvvəlki illərdə MİQ imtahanlarında istifadə olunmuş fənlər üzrə sual nümunələrini təqdim edir.

Linklərə daxil olaraq nümunələrə baxa bilərsiniz:

1. RİYAZİYYAT

2. FİZİKA

3. KİMYA

4. İBTİDAİ SİNİF 

5. ALMAN DİLİ

6. FRANSIZ DİLİ 

7. FİZİKİ TƏRBİYƏ

8. TƏSVİRİ İNCƏSƏNƏT

9. TEXNOLOGİYA

10. MUSİQİ

11. İNGİLİS DİLİ

12. METODİKA

13. AZƏRBAYCAN DİLİ VƏ ƏDƏBİYYAT

14. AZƏRBAYCAN DİLİ (DÖVLƏT DİLİ)

15. TARİX

16. BİOLOGİYA

17. RUS DİLİ VƏ ƏDƏBİYYATI

18. RUS DİLİ (XARİCİ DİL)

19. COĞRAFİYA 

20. İNFORMATİKA