Esse: Yazı tiplərinə görə növləri

Tarix: 03.07.2023
Paylaş:

Təhsil İnstitutunun Metodik dəstək və peşəkar inkişaf mərkəzinin Əlavə təhsilin məzmunu şöbəsinin müdiri Könül Nəhmətovanın “Esse: Yazı tiplərinə görə növləri” adlı metodik vəsaitini təqdim edirik.

Metodik vəsaitdə essenin tarixi, strukturu, yazı tiplərinə görə növləri, esse yazı işinin təşkili metodikası, essenin qiymətləndirilməsi meyarları kimi məsələlərdən bəhs edilib.

Qeyd edək ki, və­sa­it ali mək­təb, həmçinin ümu­mi təh­sil müəssisələrində çalışan mü­əl­lim­lə­r, abi­tu­ri­yent­lər və ya­zı bacarıqlarını in­ki­şaf et­dir­mək is­tə­yən şəxslər üçün nə­zər­də tutulub.

Aşağıdakı keçidə daxil olmaqla vəsaiti oxuya bilərsiniz: 

“Esse: Yazı tiplərinə görə növləri”