Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XXV respublika elmi konfransının materialları

Tarix: 20.07.2023
Paylaş:

 

Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XXV respublika elmi konfransının materiallarını təqdim edirik:

NASCO XXV (Humanitar elmlər) 1-ci cild

NASCO XXV (Humanitar elmlər) 2-ci cild

NASCO XXV (Təbiət və texniki elmlər) 3-cü cild