Təhsil İnstitutunun “Ehtiyat dərsliklərin hazırlanmasının ümumpedaqoji məsələləri” adlı metodik vəsaiti çap olunub

Tarix: 12.09.2023
Paylaş:

Metodik tövsiyədə ehtiyat dərslik anlayışının mahiyyətinə aydınlıq gətirilir, problem baxımından elmi-metodik ədəbiyyat, ehtiyat dərsliklərin struktur və məzmun məsələləri təhlil edilir. Tövsiyədə ehtiyyat dərsliklərin pedaqoji-psixoloji xüsusiyyətləri də verilmiş və bu dərsliklərin hazırlanması, təkmilləşdirilməsi üçün müvafiq təkliflər irəli sürülmüşdür.

Metodik tövsiyə təhsil mütəxəssisləri, tədqiqatçılar və müəllimlər üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Ehtiyat dərsliklərin hazırlanmasının ümumpedaqoji məsələləri