“Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsinin pedaqoji əsasları” adlı metodik vəsait çap edilib

Tarix: 21.09.2023
Paylaş:


Təhsil İnstitutunun “Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsinin pedaqoji əsasları” adlı metodik vəsaiti çap edilib.

Kitabda şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsinin nəzəri məsələləri, eyni zamanda fənlərin tədrisində istifadə olunan qiymətləndirmənin üsul və vasitələrinə dair metodik tövsiyələr, praktik nümunələr verilmişdir.

Kitabdan məktəb rəhbərləri, müəllimlər, metodistlər, təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən mütəxəssislər, tələbələr, doktorant və dissertantlar da istifadə edə bilər.

Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsinin pedaqoji əsasları