Sagirdyönümlü təlim

Tarix: 22.09.2023
Paylaş:

Elmi-texnoloji inkişaf, xüsusilə, rəqəmsallaşmanın sürətlənməsi Dördüncü Sənaye İnqilabını formalaşdıran təməl elementlərdən hesab edilir. Elmin və texnikanın, texnologiyanın və istehsalatının inkişaf səviyyəsi və ümumtəhsil məktəblərində öyrədilən fənlərin tədris səviyyəsi bir-biri ilə vəhdət təşkil edir. Bu istiqamətdə XXI əsr bacarıqları əhəmiyyətli rola malikdir. Təhsil sahələrinə yeni-yeni texnologiyalar tətbiq olunur ki, bu da təlim məqsədinə çatmaq üçün səmərəli təlim metodlarının seçilməsi zərurətini meydana çıxarır. Bu istiqamətdə sagirdyönümlü təlim metodları mühum əhəmiyyət kəsb edir.

Növbəti videonu təqdim edirik: Sagirdyönümlü təlim