Şagirdlərdə ingilis dilini dinləyib-anlama bacarığını necə formalaşdıra bilərik?

Tarix: 02.10.2023
Paylaş:

Müəllimlərin təlim ehtiyaclarına uyğun, metodik dəstək məqsədi ilə növbəti videoresursu təqdim edirik. 

Videoresursda şagirdlərin ingilis dilini dinləyib-anlama bacarıqlarını formalaşdırmağın yolları haqqında, həmçinin ingilis dilini dinləyib-anlamaq bacarığının şagirdlər üzərindəki üstünlükləri haqqında danışılır.