“Təlimdə inteqrativ yanaşma”

Tarix: 18.10.2023
Paylaş:

Budəfəki videoresurs mövzusu “Təlimdə inteqrativ yanaşma”dır.

İnteqrativ təlim şagirdin yeni bilik və təcrübələrini dəstəkləmək üçün əvvəlki bilik və təcrübələri bir araya gətirən bir yanaşmadır. Bunu etməklə, öyrənənlər öz bacarıqlarından istifadə edir və onları daha mürəkkəb səviyyədə yeni təcrübələrə tətbiq edirlər. İnteqrativ öyrənmənin arxasında duran konsepsiya ondan ibarətdir ki, şagirdlər müxtəlif fənlər arasında məqsədəuyğun əlaqə qura bilsinlər və real həyat problemlərinə tənqidi düşüncədən istifadə edərək yanaşsınlar.