Ömürboyu təhsil

Ömürboyu təhsil fəlsəfəsinin tətbiqi müxtəlif sahələri əhatə edən hüquqi-normativ-institutsional bazanın yaradılması, mövcud faktorlar arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi, yeni məzmunun tərtibi, kadr potensialının artırılması, keyfiyyətin yaxşılaşdırılmasını tələb edən kompleks tədbirlərin aparılmasını zərurətə çevirir.