Peşəkar inkişaf

Təhsil işçilərinin təlim ehtiyaclarını müəyyənləşdirməklə əlavə təhsili təşkil etmək, əlavə təhsilin
məzmununu hazırlamaq, təhsil işçiləri üçün tədris resursları hazırlamaq və əlavə təhsilin monitorinqini həyata keçirmək mərkəzin əsas funksiyalarından ibarətdir.