Yerli nəşrlər

Jurnal uz

İngilis dili müəllimləri üçün: İbtidai siniflər üçün üsullar (III fəsil)

Jurnal uz

İngilis dili müəllimləri üçün: şagirdlərə yeni leksikanı öyrətməyin sirlərinə giriş

Jurnal uz

İngilis dili müəllimləri üçün: USING REAL OBJECTS FOR VOCABULARY TEACHING

Jurnal uz

Azərbaycan dilinin tədrisi ilə bağlı video resurslar

Jurnal uz

İngilis dili müəllimləri üçün: TECHNIQUES IN TEACHING VOCABULARY (VIII fəsil)

Jurnal uz

İngilis dili müəllimləri üçün: TECHNIQUES IN TEACHING VOCABULARY (VII fəsil)

Jurnal uz

İngilis dili müəllimləri üçün: TECHNIQUES IN TEACHING VOCABULARY (VI fəsil)

Jurnal uz

İngilis dili müəllimləri üçün: TECHNIQUES IN TEACHING VOCABULARY (V fəsil)

Jurnal uz

İngilis dili müəllimləri üçün: TECHNIQUES IN TEACHING VOCABULARY (X fəsil)

Jurnal uz

İngilis dili müəllimləri üçün: TECHNIQUES IN TEACHING VOCABULARY (IX fəsil)

Jurnal uz

COVİD-19: təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinin təşkili barədə təkliflər

Jurnal uz

Mətn təshihinin sirləri

Jurnal uz

“Qələbə dərsləri”