Yerli nəşrlər

Jurnal uz

COVİD-19: təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinin təşkili barədə təkliflər

Jurnal uz

Mətn təshihinin sirləri

Jurnal uz

“Qələbə dərsləri”