Elmi əsərlər jurnalı

2022, Vol. 89, Num. 6. Scientific Works

Jurnal uz

cild 88, N°2, 2021

Jurnal uz

cild 88, N°1, 2021

Jurnal uz

cild 87, N°6, 2020

Jurnal uz

cild 87, N:5, 2020

Jurnal uz

cild 87, N°4, 2020

Jurnal uz

cild 87, N°3, 2020

Jurnal uz

cild 87, N°2, 2020

Jurnal uz

cild 87, N°1, 2020

Jurnal uz

cild 86, N°6, 2019

Jurnal uz

cild 86, N:5, 2019

Jurnal uz

cild 86, N°4, 2019

Jurnal uz

cild 86, N°3, 2019

Jurnal uz

cild 86, N°2, 2019

Jurnal uz

cild 86, N°1, 2019

Jurnal uz

cild 85. N°8. 2018

Jurnal uz

cild 85, N:7, 2018