Elmi əsərlər jurnalı

2022, Vol. 89, Num. 6. Scientific Works

Jurnal uz

cild 85, N°6. 2018

Jurnal uz

cild 85, N:5, 2018

Jurnal uz

cild 85, N:4, 2018

Jurnal uz

cild 85, N°3. 2018

Jurnal uz

cild 85, N:2, 2018

Jurnal uz

cild 85, N:1, 2018

Jurnal uz

cild 84, N°6. 2017

Jurnal uz

cild 84, N°5. 2017

Jurnal uz

cild 84, N:4. 2017

Jurnal uz

cild 84. N3. 2017

Jurnal uz

cild 84. N°2. 2017

Jurnal uz

cild 84. N1, 2017

Jurnal uz

Elmi əsərlər jurnalı, №4, 2014

Jurnal uz

Elmi əsərlər jurnalı, №3, 2014

Jurnal uz

Elmi əsərlər jurnalı, №2, 2014

Jurnal uz

Elmi əsərlər jurnalı, №1, 2014