Elmi əsərlər jurnalı

Jurnal uz

cild 85, N:2, 2018

Jurnal uz

cild 85, N:1, 2018

Jurnal uz

cild 84, N°6. 2017

Jurnal uz

cild 84, N°5. 2017

Jurnal uz

cild 84, N:4. 2017

Jurnal uz

cild 84. N3. 2017

Jurnal uz

cild 84. N°2. 2017

Jurnal uz

cild 84. N1, 2017