Metodik vəsait

Təlimat və tövsiyyələr

Jurnal uz

Təhsil İnstitutunun növbəti metodik vəsaiti çap olunub

Jurnal uz

Esse: Yazı tiplərinə görə növləri

Jurnal uz

Məktəbəqədər təhsil proqramının (kurikulumun) tətbiqinə dair tövsiyələr

Jurnal uz

Çevik əl, çevik beyin

Jurnal uz

Qaydalı oyunlar

Jurnal uz

Məktəbəhazırlıq qruplarında inklüziv təlimin təşkili

Jurnal uz

Образовательные программы для XI классов общеобразовательных школ с русским языком обучения по Гуманитарным профильным классам на 2018/2019 учебный год

Jurnal uz

İnkişaf etmiş xarici ölkələrdə təhsil

Jurnal uz

Образовательные программы для XI классов общеобразовательных школ с русским языком обучения по Техническим профильным классам на 2018/2019 учебный год

Jurnal uz

Образовательные программы для XI классов общеобразовательных школ с русским языком обучения по Техническим-естественным профильным классам на 2018/2019 учебный год

Jurnal uz

Образовательные программы для XI классов общеобразовательных школ с русским языком обучения по Техническим и математико-экономическим профильным классам на 2018/2019 учебный год

Jurnal uz

Образовательные программы для XI классов общеобразовательных школ с русским языком обучения по профильным классам Естественные науки на 2018/2019 учебный год

Jurnal uz

Образовательные программы для XI классов общеобразовательных школ с русским языком обучения по Математико экономическим профильным классам на 2018/2019 учебный год

Jurnal uz

Образовательные программы для XI классов общеобразовательных школ с русским языком обучения по Гуманитарным и математико-экономическим профильным классам на 2018/2019 учебный год

Jurnal uz

2018/2019-cu dərs ilində tam orta təhsilin Texniki təmayüllü siniflər üzrə təşkil olunduğu ümumi təhsil müəssisələrinin tədris Azərbaycan dilində olan XI sinifləri üçün tədris proqramları

Jurnal uz

2018/2019-cu dərs ilində tam orta təhsilin Texniki və təbiət təmayüllü siniflər üzrə təşkil olunduğu ümumi təhsil müəssisələrinin tədris Azərbaycan dilində olan XI sinifləri üçün tədris proqramları