Metodik vəsait

Təlimat və tövsiyyələr

Jurnal uz

Məktəbəqədər təhsil proqramının (kurikulumun) tətbiqinə dair metodiki tövsiyələr

Jurnal uz

Təhsil İnstitutu “Ümumtəhsil məktəblərində tərbiyə işinin təşkili” adlı metodik vəsait hazırlayıb

Jurnal uz

Təhsil İnstitutu “Ümumtəhsil fənlərinin tərbiyəedici imkanları” adlı metodik vəsait hazırlayıb

Jurnal uz

“Ümumtəhsil məktəblərində Nizami Gəncəvi yaradıcılığının tədrisi məsələləri” adlı metodik vəsaitimiz çap olunub

Jurnal uz

ARTİ “Ümumtəhsil müəssisələrində öyrənmə mühitinin təşkili və idarə olunması” adlı metodik vəsait hazırlayıb

Jurnal uz

ARTİ-nin “Ümumtəhsil müsəssisələrində tərbiyə işinin təşkilinin nəzəriyyəsi və metodikası” adlı metodik vəsaiti çap edilib

Jurnal uz

“Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsinin pedaqoji əsasları” adlı metodik vəsait çap edilib

Jurnal uz

Təhsil İnstitutunun “Ehtiyat dərsliklərin hazırlanmasının ümumpedaqoji məsələləri” adlı metodik vəsaiti çap olunub

Jurnal uz

Təhsil İnstitutunun növbəti metodik vəsaiti çap olunub

Jurnal uz

Təhsil İnstitutu “Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin pedaqoji heyəti üçün distant təhsilin təşkili” adlı metodik vəsait hazırlayıb

Jurnal uz

Esse: Yazı tiplərinə görə növləri

Jurnal uz

Çevik əl, çevik beyin

Jurnal uz

Qaydalı oyunlar

Jurnal uz

Məktəbəhazırlıq qruplarında inklüziv təlimin təşkili

Jurnal uz

Образовательные программы для XI классов общеобразовательных школ с русским языком обучения по Гуманитарным профильным классам на 2018/2019 учебный год

Jurnal uz

İnkişaf etmiş xarici ölkələrdə təhsil