Faydalı materiallar

İstifadəçilər üçün əlçatan olan faydalı məlumatlardan yararlana bilərsiniz

Dil qaydalarının mənimsədilməsində müqayisələr və həyati obrazlardan istifadənin rolu

Bu gün müasir yanaşmalar hər bir dərsin qarşısında mühüm tələblər qoyur. Bu tələblərdən ən başlıcası tədris prosesində yeni təlim metodlarından […]

Mətn üzrə işin təşkili: mətnin mövzu və ideyasının müəyyənləşdirilməsi

1. Mətn nədir və onun mövzusunu necə müəyyənləşdirməli? Mətn nə deməkdir? Mətn anlayışının ən geniş yayılmış tərifləri ilə tanış olun: […]

Androqogiya nədir və pedaqogikadan nə ilə fərqlənir?

Andraqogiya termini ilk dəfə olaraq 1833-cü ildə alman pedaqoq Aleksandr Kapp tərəfindən işlənmişdir. 1921-ci ildə Oyqen Rozenştok-Hyüssi andraqogiya terminindən böyüklərin […]

Azərbaycan dili tədrisində dil qaydalarının mənimsədilməsində alqoritmlərdən istifadə

Müasir dövr bir çox sahələrdə olduğu kimi, təhsilin məzmununda da dəyişiklikləri zəruri etmişdir. Ənənəvi təlimdən fəal, interaktiv təlimə keçid kortəbii […]

“Beynəlxalq Təhsil İcmalı” – Oktyabr

ARTİ “Beynəlxalq Təhsil İcmalı” adlı aylıq bülleteni təqdim edir. Bülletenin oktyabr ayı üçün hazırlanmış sayında “Pandemiyanın yaratdığı şokdan xilas olmaq […]

“Beynəlxalq Təhsil İcmalı” – Sentyabr

ARTİ “Beynəlxalq Təhsil İcmalı” adlı aylıq bülleteni təqdim edir. Bülletenin sentyabr ayı üçün hazırlanmış sayında “Müəllim və valideynlərə dəstək”, “Pandemiyadan […]

Təlimdə 4N1KH texnikasının tətbiqi – Kiplinq metodu

Həyatda, işdə hər hansı bir problemi həll edərkən düzgün sualların verilməsi çox vacibdir. Hər situasiyada insan hadisənin kontekstini, məqsədini düzgün […]

Dərs dinləmənin qeydiyyat vərəqi

ARTİ-nin Metodik Dəstək Mərkəzi  dərs dinləmənin qeydiyyat vərəqinin nümunəsini hazırlayıb. Dərs dinləmənin qeydiyyat vərəqi məktəb direktorları, təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavinləri, […]

Resurs çatışmazlığı şəraitində fizika fənninin tədrisi

Fizika dedikdə ağla ilk olaraq qanun, düstur və hesablama gəlir. Fiziki anlayışların çoxu olduqca mürəkkəbdir. Buna görə də şagirdlərin çoxu […]

Şagirdləri bədii yaradıcılığa necə sövq etməli?

I. Bədii yaradıcılığın funksiyası Azərbaycan dili fənninin kurikuLum çərçivəsindən məlumdur ki, rabitəli nitqin formalaşdırılması ümumi nitq təliminin əsas istiqamətlərindən biridir. […]

Şagirdlərin öyrənmə motivasiyasının artırılmasında valideynlərin rolu

Təqdim olunan linkdəki videoya baxdıqdan sonra yazını oxumağınız tövsiyə olunur. https://www.youtube.com/watch?v=NJspFUFu4iE Məqalə övladının dərslə məşğul olmaq motivasiyasını artırmaq istəyən valideynlər, həmçinin, […]

Modelləşdirmədən istifadə etməklə görmə məhdudiyyətli şagirdlərə Optika bölməsinin öyrədilməsi

Görmə məhdudiyyətli şagirdlərin qarşılaşdıqları çətinliklərə diqqət yetirsək, deyə bilərik ki, onlar həndəsi optikanı öyrənərkən qrafik və diaqramların qurulması və bu […]