Faydalı materiallar

İstifadəçilər üçün əlçatan olan faydalı məlumatlardan yararlana bilərsiniz

Mətn üzrə işin təşkili: Abzas – məna vahidi kimi. Mətndə fakt və mülahizənin müəyyən edilməsi

Abzas – Məna vahidi kimi Abzas mətndə bir əsas fikri ifadə edən cümlələr məcmusu və ya bütöv fikri ifadə edən […]

Dil qaydalarının mənimsədilməsində müqayisələr və həyati obrazlardan istifadənin rolu

Bu gün müasir yanaşmalar hər bir dərsin qarşısında mühüm tələblər qoyur. Bu tələblərdən ən başlıcası tədris prosesində yeni təlim metodlarından […]

Mətn üzrə işin təşkili: mətnin mövzu və ideyasının müəyyənləşdirilməsi

1. Mətn nədir və onun mövzusunu necə müəyyənləşdirməli? Mətn nə deməkdir? Mətn anlayışının ən geniş yayılmış tərifləri ilə tanış olun: […]

Androqogiya nədir və pedaqogikadan nə ilə fərqlənir?

Andraqogiya termini ilk dəfə olaraq 1833-cü ildə alman pedaqoq Aleksandr Kapp tərəfindən işlənmişdir. 1921-ci ildə Oyqen Rozenştok-Hyüssi andraqogiya terminindən böyüklərin […]

Azərbaycan dili tədrisində dil qaydalarının mənimsədilməsində alqoritmlərdən istifadə

Müasir dövr bir çox sahələrdə olduğu kimi, təhsilin məzmununda da dəyişiklikləri zəruri etmişdir. Ənənəvi təlimdən fəal, interaktiv təlimə keçid kortəbii […]

“Beynəlxalq Təhsil İcmalı” – Oktyabr

ARTİ “Beynəlxalq Təhsil İcmalı” adlı aylıq bülleteni təqdim edir. Bülletenin oktyabr ayı üçün hazırlanmış sayında “Pandemiyanın yaratdığı şokdan xilas olmaq […]

“Beynəlxalq Təhsil İcmalı” – Sentyabr

ARTİ “Beynəlxalq Təhsil İcmalı” adlı aylıq bülleteni təqdim edir. Bülletenin sentyabr ayı üçün hazırlanmış sayında “Müəllim və valideynlərə dəstək”, “Pandemiyadan […]

Təlimdə 4N1KH texnikasının tətbiqi – Kiplinq metodu

Həyatda, işdə hər hansı bir problemi həll edərkən düzgün sualların verilməsi çox vacibdir. Hər situasiyada insan hadisənin kontekstini, məqsədini düzgün […]

Dərs dinləmənin qeydiyyat vərəqi

ARTİ-nin Metodik Dəstək Mərkəzi  dərs dinləmənin qeydiyyat vərəqinin nümunəsini hazırlayıb. Dərs dinləmənin qeydiyyat vərəqi məktəb direktorları, təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavinləri, […]

Resurs çatışmazlığı şəraitində fizika fənninin tədrisi

Fizika dedikdə ağla ilk olaraq qanun, düstur və hesablama gəlir. Fiziki anlayışların çoxu olduqca mürəkkəbdir. Buna görə də şagirdlərin çoxu […]

Şagirdləri bədii yaradıcılığa necə sövq etməli?

I. Bədii yaradıcılığın funksiyası Azərbaycan dili fənninin kurikuLum çərçivəsindən məlumdur ki, rabitəli nitqin formalaşdırılması ümumi nitq təliminin əsas istiqamətlərindən biridir. […]

Şagirdlərin öyrənmə motivasiyasının artırılmasında valideynlərin rolu

Təqdim olunan linkdəki videoya baxdıqdan sonra yazını oxumağınız tövsiyə olunur. https://www.youtube.com/watch?v=NJspFUFu4iE Məqalə övladının dərslə məşğul olmaq motivasiyasını artırmaq istəyən valideynlər, həmçinin, […]