Faydalı materiallar

İstifadəçilər üçün əlçatan olan faydalı məlumatlardan yararlana bilərsiniz

Z nəsli şagirdlər və biz

Sosioloqlar müəllim peşəsini “insan – insan” interaksiyasında olan peşələr qrupuna daxil edir. Yəni müəllimin iş “obyekti” insandır. Qızılın xassələrini bilməyən […]

Şagirdə müəllim tərəfindən edilən psixoloji zorakılıq

Təhsil müəssisəsində müəllim uşaqların psixi və somatik sağlamlığına təsir göstərən əsas fiqurlardan biri, bəlkə də birincisidir. Təhsildə sağlam mühitin yaradılmasında […]

“Balıq skeleti” diaqramı

“Balıq skeleti” diaqramı (diaqramın quruluşu balıq skeletini xatırlatdığı üçün bu cür adlandırılır) Tokio Universitetinin professoru Kaoru İşikava tərəfindən hazırlanmışdır. Diaqramdan […]

Sinifdə gender bərabərliyini necə inkişaf etdirmək olar

Bütün sinif üzvlərinə cinsindən asılı olmayaraq uğur qazanma şansı verilməsi vacibdir. Ənənəvi stereotiplərə meydan oxuyaraq və şagirdləriniz üçün bərabər imkanlar […]

Raven testi (5-9 yaşlı uşaqlarda intellektin diaqnostikası üçün)

Məqsədi: Bu metodika uşaqlarda məntiqi intellektin (IQ) səviyyəsini müəyyənləşdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bununla yanaşı, “Raven intellekt testi” uşağın intellekt səviyyəsini öyrənməklə […]

Sözlü-məntiqi təfəkkürün inkişaf səviyyəsinin tədqiqi üçün “Artıq sözü tapın” metodikası

Təsviri: Bu metodika kiçik yaşlı məktəblilərdə sözlü-məntiqi təfəkkürün inkişaf səviyyəsinin tədqiqi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu, onların ümumiləşdirmə, mühüm əlamətləri fərqləndirmə qabiliyyətlərini qiymətləndirməyə […]

“İşarələri yerləşdir” metodikası (Uşaqlarda diqqətin korreksiyası üçün)

Bəzən uşaqlar bir işi icra etdikdə gördükləri işlə əlaqədar digər məqamlara eyni zamanda diqqətlərini verə bilmirlər və ya diqqətin bir […]

Qrammatik xətalar müəllifə münasibəti necə dəyişir?

Bu suala dəqiq cavab vermək üçün müxtəlif sosial qruplara, yaş kateqoriyalarına, peşə sahələrinə daxil olan adamlar arasında sorğu keçirmək lazımdır. […]

Metakoqnitiv bacarıqlar

Aparılan bir təcrübədə məktəbəqədər yaşlı və ibtidai sinif şagirdlərindən ibarət bir qrup uşağa əzbərləmələri üçün müəyyən yazılı məlumatlar verilir. Əzbərlədiklərinə […]

Müəllim kimi nə dərəcədə ədalətlisiniz? (test)

1. Sinif nümayəndəsi təyin etdiyiniz şagird: 1. Müəllimlərlə yaxşı münasibət saxlayandır. 2. Yaxşı oxuyandır. 3. Lider keyfiyyətlərinə malikdir. 2. Sinifdə […]

Müsahibəyə hazırlaşan müəllimlərə tövsiyələr

Müəllimlik – şərəfli  və çox səy tələb edən peşələrdən biridir, həm də çoxlarının arzusudur. Ölkəmizdə hər il minlərlə insan bu […]

Русский язык как иностранный

Преподавание русского языка как иностранного – это очень сложный многоплановый, требующий терпения, умения, навыков, интересный процесс. Чтобы ежедневно добиваться заметных […]