Faydalı materiallar

İstifadəçilər üçün əlçatan olan faydalı məlumatlardan yararlana bilərsiniz

Русский язык как иностранный

Преподавание русского языка как иностранного – это очень сложный многоплановый, требующий терпения, умения, навыков, интересный процесс. Чтобы ежедневно добиваться заметных […]

İngilis dili müəllimləri üçün: birinci mərhələ üçün lüğət dərsləri (II fəsil)

CHAPTER TWO VOCABULARY LESSONS FOR THE FIRST STAGE It has been said, “There is one English word that is known […]

Esse ‒ düşünməyi öyrədən janr

Esse  qədim və maraqlı tarixə malik janrdır. Ədəbiyyatda Monten, Kyerkeqor, Emerson, Kamyunun adı ilə bağlıdır. Janrın yaradıcısı isə Mişel de […]

Sinkveynin tətbiqi məqamları və nümunələr

SİNKVEYNİN TƏTBİQİ MƏQAMLARI VƏ NÜMUNƏLƏR Sinkveyn. Obrazlı, qısa. Düşündürür, aydınlaşdırır, izah edir. “Az söylə, söz söylə”. Mühakimə. Sinkveyn universal tədris […]

Kiçik qruplarda işin səmərəli təşkili

Sinfi qruplara böldükdə müəllimlər tərəfindən ən çox istifadə edilən fəaliyyətlərdən biri şagirdlərlə birgə işdir. Belə interaktiv təlim qarşılıqlı öyrənmənin, başqalarının […]

Dərsdə az danışmağa çalışın

Şagirdlər bəzən dərsdə yeni məzmunu qavramayanda biz əlavə vaxt sərf edərək bunu onlara daha sadə şəkildə uzun-uzadı izah etməyə çalışırıq. […]

Diqqətin idarə edilməsi

Müəllim səriştəli davranmasa, şagirdə qışqırmaq, ona “Diqqətli ol” demək məşğələnin keyfiyyətinə təsir etməyəcək. Təəssüflər olsun ki, əksər praktik pedaqoqlar ölkəmizin […]

Tənqidi təfəkkür üçün 8 təlim refleksiyası

Aşağıdakı təlim refleksiyaları sinifdə hər bir şagird üçün yaxşı təcrübə rolunu oynayır. Şagirdlər adətən özlərinin və həmyaşıdlarının fəaliyyətini qiymətləndirməkdə səmimi […]

Dərsin effektivliyini artıran 5 qeyri-verbal öyrətmə texnikası

1. Səhnə texnikası Teatr aktyorları bilir ki, yalnız ön cərgədə oturanlar üçün deyil, bütün zal üçün çıxış edirlər. Buna görə […]

Xarakter tipləri: introvert, ekstravert və ambivert (sentrovert)

Qərb psixoloqu Karl Yunqun “Psixoloji tiplər” kitabında ekstravertlərdən (“xaricə” meyilli) və introvertlərdən (“daxilə” meyilli) danışılır. Müəllifin fikrincə, ətraf aləmə uyğunlaşmağın […]

Formativ qiymətləndirmə üsulları

Qiymətləndirməyə yeni yanaşmanın əsas mahiyyətini formativ qiymətləndirmə təşkil edir və şagirdlərin təlim fəaliyyətini izləmək, qarşıya çıxan problemləri aşkar etməklə aradan […]

Öyrənmə müstəqilliyi: inkişafın sirləri

Hansı müəllim pedaqoji bacarıqların sirlərini öyrənmək istəməz? Dərsləri təəccüb və heyranlıq doğuran müəllimlər, görəsən, hansı xüsusi bacarıq sahibidirlər? Psixologiya elmləri […]