Faydalı materiallar

İstifadəçilər üçün əlçatan olan faydalı məlumatlardan yararlana bilərsiniz

Mətn və onun tipləri

Mətn və onun tipləri Əvvəlcə mətn anlayışının Azərbaycan dili fənninin məzmununda yerini və əhəmiyyətini müəyyənləşdirək. Oxu və yazı məzmun xətləri […]

İngilis dili müəllimləri üçün: Vizual vasitələrdən xüsusi istifadə (IV fəsil)

C H A P T E R  F O U R SPECIAL USES OF VISUAL AIDS Chapters 2 and 3 […]

İngilis dili müəllimləri üçün: İbtidai siniflər üçün üsullar (III fəsil)

CHAPTER THREE MORE TECHNIQUES FOR BEGINNERS’ CLASSES We have seen (in Chapter 2) that understanding the meaning is only the […]

İngilis dili müəllimləri üçün: şagirdlərə yeni leksikanı öyrətməyin sirlərinə giriş

CHAPTER ONE INTRODUCTION Experienced teachers of English as a Second Language know very well how important vocabulary is. They know […]

İngilis dili müəllimləri üçün: USING REAL OBJECTS FOR VOCABULARY TEACHING

USING REAL OBJECTS FOR VOCABULARY TEACHING For helping students understand the meaning of a word, we often find that a […]

Azərbaycan dilinin tədrisi ilə bağlı video resurslar

Mətn nədir? Mətn planının tərtibi Esse nədir? Essenin strukturu

İngilis dili müəllimləri üçün: TECHNIQUES IN TEACHING VOCABULARY (VIII fəsil)

CHAPTER EIGHT TEACHING VOCABULARY IN ADVANCED CLASSES In Advanced classes, we have two major aims. One is to prepare students […]

İngilis dili müəllimləri üçün: TECHNIQUES IN TEACHING VOCABULARY (VII fəsil)

CHAPTER SEVEN NEW KINDS OF MEANINGS FOR INTERMEDIATE CLASSES Chapters 5 and 6 have drawn attention to several special characteristics […]

İngilis dili müəllimləri üçün: TECHNIQUES IN TEACHING VOCABULARY (VI fəsil)

CHAPTER SİX DIFFERENCES AMONG INTERMEDIATE STUDENTS In Chapter 5 we considered the value of assigning to a few of the better […]

İngilis dili müəllimləri üçün: TECHNIQUES IN TEACHING VOCABULARY (V fəsil)

CHAPTER FIVE TEACHING VOCABULARY IN INTERMEDIATE CLASSES What is an Intermediate class? In English as a Second Language, the terms Advanced and Elementary are easier to define. Advanced […]

İngilis dili müəllimləri üçün: TECHNIQUES IN TEACHING VOCABULARY (IX fəsil)

CHAPTER NINE COMPREHENSION AND PRODUCTION IN ADVANCED CLASSES Several times in these chapters the point has been made that a word […]

İngilis dili müəllimləri üçün: TECHNIQUES IN TEACHING VOCABULARY (X fəsil)

CHAPTER TEN BEFORE AND AFTER TEACHING Chapters 2 through 9 have suggested techniques for teaching vocabulary at various levels of instruction. […]