Faydalı materiallar

İstifadəçilər üçün əlçatan olan faydalı məlumatlardan yararlana bilərsiniz

İngilis dili müəllimləri üçün: USING REAL OBJECTS FOR VOCABULARY TEACHING

USING REAL OBJECTS FOR VOCABULARY TEACHING For helping students understand the meaning of a word, we often find that a […]

Azərbaycan dilinin tədrisi ilə bağlı video resurslar

Mətn nədir? Mətn planının tərtibi Esse nədir? Essenin strukturu

İngilis dili müəllimləri üçün: TECHNIQUES IN TEACHING VOCABULARY (V fəsil)

CHAPTER FIVE TEACHING VOCABULARY IN INTERMEDIATE CLASSES What is an Intermediate class? In English as a Second Language, the terms Advanced and Elementary are easier to define. Advanced […]

İngilis dili müəllimləri üçün: TECHNIQUES IN TEACHING VOCABULARY (VI fəsil)

CHAPTER SİX DIFFERENCES AMONG INTERMEDIATE STUDENTS In Chapter 5 we considered the value of assigning to a few of the better […]

İngilis dili müəllimləri üçün: TECHNIQUES IN TEACHING VOCABULARY (VII fəsil)

CHAPTER SEVEN NEW KINDS OF MEANINGS FOR INTERMEDIATE CLASSES Chapters 5 and 6 have drawn attention to several special characteristics […]

İngilis dili müəllimləri üçün: TECHNIQUES IN TEACHING VOCABULARY (VIII fəsil)

CHAPTER EIGHT TEACHING VOCABULARY IN ADVANCED CLASSES In Advanced classes, we have two major aims. One is to prepare students […]

İngilis dili müəllimləri üçün: TECHNIQUES IN TEACHING VOCABULARY (IX fəsil)

CHAPTER NINE COMPREHENSION AND PRODUCTION IN ADVANCED CLASSES Several times in these chapters the point has been made that a word […]

İngilis dili müəllimləri üçün: TECHNIQUES IN TEACHING VOCABULARY (X fəsil)

CHAPTER TEN BEFORE AND AFTER TEACHING Chapters 2 through 9 have suggested techniques for teaching vocabulary at various levels of instruction. […]

COVİD-19: təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinin təşkili barədə təkliflər

  COVİD-19: təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinin təşkili barədə təkliflər

Mətn təshihinin sirləri

Mətni redaktə etmək nə qədər vacibdir? Ernest Heminquey demişdir: “Əksər yazıçılar öz sənətlərinin ən vacib hissəsini gözdən qaçırırlar: yazılarının redaktəsi, […]

“Qələbə dərsləri”

Azərbaycan xalqının Vətən müharibəsində şanlı qələbəsini müxtəlif fənlərdə əks etdirməyə dəstək məqsədilə dərslik müəllifləri “Qələbə dərsləri” adlı könüllü layihəyə qoşulublar. […]