Təlim materialları

Jurnal uz

İcma əsaslı məktəbəqədər təhsil proqramı

Jurnal uz

Ümumtəhsil məktəblərinin VIII sinifləri üçün yeni təhsil proqramları (kurikulumları) üzrə təlim materiallarının təxmini planlaşdırılması

Jurnal uz

Ümumtəhsil məktəblərinin VIII sinifləri üçün yeni təhsil proqramları (kurikulumları) üzrə təlim materiallarının təxmini planlaşdırılması

Jurnal uz

Ümumtəhsil məktəblərinin VIII sinifləri üçün yeni təhsil proqramları (kurikulumları) üzrə təlim materiallarının təxmini planlaşdırılması

Jurnal uz

Ümumtəhsil məktəblərinin IV sinifləri üçün yeni təhsil proqramları (kurikulumları) üzrə təlim materiallarının təxmini planlaşdırılması

Jurnal uz

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA MƏKTƏBƏQƏDƏR TƏHSİL PROQRAMI (KURİKULUMU) (3-6 yaş)