Təhsil proqramları (Kurikulumlar)

İCTİMAİ MÜZAKİRƏDƏ OLAN TƏKMİLLƏŞDİRİLMİŞ FƏNN KURİKULUMLARI

Təkmilləşdirilmiş fənn kurikulumları haqqında rəylərinizi tsp@arti.edu.az ünvanına göndərə bilərsiniz.

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBLƏRİ ÜÇÜN FƏNN KURİKULUMLARI

TAM ORTA TƏHSİL SƏVİYYƏSİNİN TƏMAYÜL SİNİFLƏRİ ÜÇÜN FƏNN KURİKULUMLARI