Elmi əsərlər jurnalı

Jurnal uz

cild 90, № 2, 2023

Jurnal uz

cild 90, № 1, 2023

Jurnal uz

cild 89, № 6, 2022

Jurnal uz

cild 89, № 5, 2022

Jurnal uz

cild 89, N°4, 2022

Jurnal uz

cild 89, № 3, 2022

Jurnal uz

cild 89, N°2, 2022

Jurnal uz

cild 89, N°1, 2022

Jurnal uz

cild 88, N°6, 2021

Jurnal uz

cild 88, N°5, 2021

Jurnal uz

cild 88, N°4, 2021

Jurnal uz

cild 88, N°3, 2021

Jurnal uz

cild 88, N°2, 2021

Jurnal uz

cild 88, N°1, 2021

Jurnal uz

cild 87, N°6, 2020

Jurnal uz

cild 87, Ne5, 2020