Yerli nəşrlər

Jurnal uz

Uşaqlarda məktəb qorxusu

Jurnal uz

Bacarıq əsaslı təhsilin əhəmiyyəti və fizika fənninin tədrisində tətbiqi

Jurnal uz

Təlimdə Qızıl Dairə modeli: 3N

Jurnal uz

Mətn üzrə işin təşkili: Abzas – məna vahidi kimi. Mətndə fakt və mülahizənin müəyyən edilməsi

Jurnal uz

Mətn üzrə işin təşkili: Abzas – məna vahidi kimi. Mətndə fakt və mülahizənin müəyyən edilməsi

Jurnal uz

Dil qaydalarının mənimsədilməsində müqayisələr və həyati obrazlardan istifadənin rolu

Jurnal uz

Mətn üzrə işin təşkili: mətnin mövzu və ideyasının müəyyənləşdirilməsi

Jurnal uz

Androqogiya nədir və pedaqogikadan nə ilə fərqlənir?

Jurnal uz

Azərbaycan dili tədrisində dil qaydalarının mənimsədilməsində alqoritmlərdən istifadə

Jurnal uz

“Beynəlxalq Təhsil İcmalı” – Oktyabr

Jurnal uz

“Beynəlxalq Təhsil İcmalı” – Sentyabr

Jurnal uz

Təlimdə 4N1KH texnikasının tətbiqi – Kiplinq metodu

Jurnal uz

Dərs dinləmənin qeydiyyat vərəqi

Jurnal uz

Resurs çatışmazlığı şəraitində fizika fənninin tədrisi

Jurnal uz

Şagirdləri bədii yaradıcılığa necə sövq etməli?

Jurnal uz

Şagirdlərin öyrənmə motivasiyasının artırılmasında valideynlərin rolu