Yerli nəşrlər

Jurnal uz

Məktəblərdə mobbinq: təzahürləri, fəsadları və profilaktikası

Jurnal uz

“Beynəlxalq Təhsil İcmalı” – Noyabr

Jurnal uz

Uşaqlarda məktəb qorxusu

Jurnal uz

Bacarıq əsaslı təhsilin əhəmiyyəti və fizika fənninin tədrisində tətbiqi

Jurnal uz

Təlimdə Qızıl Dairə modeli: 3N

Jurnal uz

Mətn üzrə işin təşkili: Abzas – məna vahidi kimi. Mətndə fakt və mülahizənin müəyyən edilməsi

Jurnal uz

Mətn üzrə işin təşkili: Abzas – məna vahidi kimi. Mətndə fakt və mülahizənin müəyyən edilməsi

Jurnal uz

Dil qaydalarının mənimsədilməsində müqayisələr və həyati obrazlardan istifadənin rolu

Jurnal uz

Mətn üzrə işin təşkili: mətnin mövzu və ideyasının müəyyənləşdirilməsi

Jurnal uz

Androqogiya nədir və pedaqogikadan nə ilə fərqlənir?

Jurnal uz

Azərbaycan dili tədrisində dil qaydalarının mənimsədilməsində alqoritmlərdən istifadə

Jurnal uz

“Beynəlxalq Təhsil İcmalı” – Oktyabr

Jurnal uz

“Beynəlxalq Təhsil İcmalı” – Sentyabr

Jurnal uz

Təlimdə 4N1KH texnikasının tətbiqi – Kiplinq metodu

Jurnal uz

Dərs dinləmənin qeydiyyat vərəqi

Jurnal uz

Resurs çatışmazlığı şəraitində fizika fənninin tədrisi