Yerli nəşrlər

Jurnal uz

Təhsil İnstitutu “Ümumtəhsil məktəblərində tərbiyə işinin təşkili” adlı metodik vəsait hazırlayıb

Jurnal uz

Təhsil İnstitutu “Ümumtəhsil fənlərinin tərbiyəedici imkanları” adlı metodik vəsait hazırlayıb

Jurnal uz

“Ümumtəhsil məktəblərində Nizami Gəncəvi yaradıcılığının tədrisi məsələləri” adlı metodik vəsaitimiz çap olunub

Jurnal uz

ARTİ “Ümumtəhsil müəssisələrində öyrənmə mühitinin təşkili və idarə olunması” adlı metodik vəsait hazırlayıb

Jurnal uz

ARTİ-nin “Ümumtəhsil müsəssisələrində tərbiyə işinin təşkilinin nəzəriyyəsi və metodikası” adlı metodik vəsaiti çap edilib

Jurnal uz

“Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsinin pedaqoji əsasları” adlı metodik vəsait çap edilib

Jurnal uz

Təhsil İnstitutunun “Ehtiyat dərsliklərin hazırlanmasının ümumpedaqoji məsələləri” adlı metodik vəsaiti çap olunub

Jurnal uz

Təhsil İnstitutunun növbəti metodik vəsaiti çap olunub

Jurnal uz

Təhsil İnstitutu “Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin pedaqoji heyəti üçün distant təhsilin təşkili” adlı metodik vəsait hazırlayıb

Jurnal uz

Mətnin iki əsas növü: necə izah etməli?

Jurnal uz

Məktəbin İnkişaf Planının mahiyyəti və gələcəyi

Jurnal uz

Dünya reytinqlərində irəliləyən universitetlərin sirri nədədir?

Jurnal uz

İbtidai sinif üzrə MİQ sual nümunələri

Jurnal uz

Təhsilverənlərin sertifikatlaşdırılmasının qiymətləndirmə çərçivəsi

Jurnal uz

Hörmətli müəllimlər və müəllimliyə namizədlər!

Jurnal uz

Kimya fənni üzrə MİQ sual nümunələri