Yerli nəşrlər

Jurnal uz

Azərbaycan dilli fənni üzrə filoloji məsələlər: Yazı işinin təşkili metodikası

Jurnal uz

Müəllimlərin işə qəbulu və sertifikasiyası imtahanlarının qiymətləndirmə çərçivəsini izah edən videolar

Jurnal uz

Qaydalı oyun nümunələri

Jurnal uz

Şagird nailiyyətinin artırılmasında effektiv əks-əlaqənin (rəy vermənin) rolu

Jurnal uz

Yeni siniflərdə dərsə psixoloji hazırlıq

Jurnal uz

“Balıq skeleti” diaqramı

Jurnal uz

Şagirdə müəllim tərəfindən edilən psixoloji zorakılıq

Jurnal uz

Z nəsli şagirdlər və biz

Jurnal uz

Sinifdə gender bərabərliyini necə inkişaf etdirmək olar

Jurnal uz

“İşarələri yerləşdir” metodikası (Uşaqlarda diqqətin korreksiyası üçün)

Jurnal uz

Sözlü-məntiqi təfəkkürün inkişaf səviyyəsinin tədqiqi üçün “Artıq sözü tapın” metodikası

Jurnal uz

Raven testi (5-9 yaşlı uşaqlarda intellektin diaqnostikası üçün)

Jurnal uz

Müəllim kimi nə dərəcədə ədalətlisiniz? (test)

Jurnal uz

Metakoqnitiv bacarıqlar

Jurnal uz

Qrammatik xətalar müəllifə münasibəti necə dəyişir?

Jurnal uz

Müsahibəyə hazırlaşan müəllimlərə tövsiyələr