Metodik vəsait

Təlimat və tövsiyyələr

Jurnal uz

Azərbaycan Respublikasının ümumtəhsil məktəbləri üçün ikinci xarici dil (fransız dili) fənn kurikulumunun (V-VII siniflər) tətbiqinə dair tövsiyələr

Jurnal uz

Azərbaycan Respublikasının ümumtəhsil məktəbləri üçün ikinci xarici dil (ingilis dili) fənn kurikulumunun (V-VII siniflər) tətbiqinə dair tövsiyələr

Jurnal uz

Məktəbəqədər təhsilin yeni məzmununun xüsusiyyətləri

Jurnal uz

Məktəbəqədər təhsil müəssisələri üçün təlim materiallarının təxmini planlaşdırılması