Metodik vəsait

Təlimat və tövsiyyələr

Jurnal uz

Образовательные программы для X классов общеобразовательных школ с русским языком обучения по профильным классам Естественные науки на 2017/2018 учебный год

Jurnal uz

2017/2018-ci dərs ilində tam orta təhsilin Təbiət təmayüllü siniflər üzrə təşkil olunduğu ümumi təhsil müəssisələrinin tədris Azərbaycan dilində olan X sinifləri üçün tədris proqramları

Jurnal uz

Образовательные программы для X классов общеобразовательных школ с русским языком обучения по Гуманитарным и математико-экономическим профильным классам на 2017/2018 учебный год

Jurnal uz

2017/2018-ci dərs ilində tam orta təhsilin Texniki və təbiət təmayüllü siniflər üzrə təşkil olunduğu ümumi təhsil müəssisələrinin tədris Azərbaycan dilində olan X sinifləri üçün tədris proqramları

Jurnal uz

Образовательные программы для X классов общеобразовательных школ с русским языком обучения по Техническим-естественным профильным классам на 2017/2018 учебный год

Jurnal uz

2017/2018-ci dərs ilində tam orta təhsilin Texniki və riyaziyyat-iqtisadiyyat təmayüllü siniflər üzrə təşkil olunduğu ümumi təhsil müəssisələrinin tədris Azərbaycan dilində olan X sinifləri üçün tədris proqramları

Jurnal uz

Образовательные программы для X классов общеобразовательных школ с русским языком обучения по Техническим и математико-экономическим профильным классам на 2017/2018 учебный год

Jurnal uz

Образовательные программы для X классов общеобразовательных школ с русским языком обучения по Гуманитарным профильным классам на 2017/2018 учебный год

Jurnal uz

Образовательные программы для X классов общеобразовательных школ с русским языком обучения по Математико-экономическим профильным классам на 2017/2018 учебный год

Jurnal uz

2017/2018-ci dərs ilində tam orta təhsilin Humanitar təmayüllü siniflər üzrə təşkil olunduğu ümumi təhsil müəssisələrinin tədris Azərbaycan dilində olan X sinifləri üçün tədris proqramları

Jurnal uz

2017/2018-ci dərs ilində tam orta təhsilin Riyaziyyat-iqtisadiyyat təmayüllü siniflər üzrə təşkil olunduğu ümumi təhsil müəssisələrinin tədris Azərbaycan dilində olan X sinifləri üçün tədris proqramları

Jurnal uz

2017/2018-ci dərs ilində tam orta təhsilin Texniki təmayüllü siniflər üzrə təşkil olunduğu ümumi təhsil müəssisələrinin tədris Azərbaycan dilində olan X sinifləri üçün tədris proqramları

Jurnal uz

Образовательные программы для X классов общеобразовательных школ с русским языком обучения по Техническим профильным классам на 2017/2018 учебный год

Jurnal uz

Məktəbəhazırlığın I siniflərdə şagird nailiyyətinə təsiri Analitik hesabat

Jurnal uz

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBLƏRİ ÜÇÜN İKİNCİ XARİCİ DİL (ALMAN DİLİ) FƏNN KURİKULUMUNUN (V-VII SİNİFLƏR) TƏTBİQİNƏ DAİR TÖVSİYƏLƏR

Jurnal uz

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBLƏRİ ÜÇÜN İKİNCİ XARİCİ DİL (RUS DİLİ) FƏNN KURİKULUMUNUN (V-VII SİNİFLƏR) TƏTBİQİNƏ DAİR TÖVSİYƏLƏR