Metodik vəsait

Təlimat və tövsiyyələr

Jurnal uz

Образовательные программы для XI классов общеобразовательных школ с русским языком обучения по Техническим профильным классам на 2018/2019 учебный год

Jurnal uz

Образовательные программы для XI классов общеобразовательных школ с русским языком обучения по Техническим-естественным профильным классам на 2018/2019 учебный год

Jurnal uz

Образовательные программы для XI классов общеобразовательных школ с русским языком обучения по Техническим и математико-экономическим профильным классам на 2018/2019 учебный год

Jurnal uz

Образовательные программы для XI классов общеобразовательных школ с русским языком обучения по профильным классам Естественные науки на 2018/2019 учебный год

Jurnal uz

Образовательные программы для XI классов общеобразовательных школ с русским языком обучения по Математико экономическим профильным классам на 2018/2019 учебный год

Jurnal uz

Образовательные программы для XI классов общеобразовательных школ с русским языком обучения по Гуманитарным и математико-экономическим профильным классам на 2018/2019 учебный год

Jurnal uz

2018/2019-cu dərs ilində tam orta təhsilin Texniki təmayüllü siniflər üzrə təşkil olunduğu ümumi təhsil müəssisələrinin tədris Azərbaycan dilində olan XI sinifləri üçün tədris proqramları

Jurnal uz

2018/2019-cu dərs ilində tam orta təhsilin Texniki və təbiət təmayüllü siniflər üzrə təşkil olunduğu ümumi təhsil müəssisələrinin tədris Azərbaycan dilində olan XI sinifləri üçün tədris proqramları

Jurnal uz

2018/2019-cu dərs ilində tam orta təhsilin Texniki və riyaziyyat-iqtisadiyyat təmayüllü siniflər üzrə təşkil olunduğu ümumi təhsil müəssisələrinin tədris Azərbaycan dilində olan XI sinifləri üçün tədris proqramları

Jurnal uz

2018/2019-cu dərs ilində tam orta təhsilin Təbiət təmayüllü siniflər üzrə təşkil olunduğu ümumi təhsil müəssisələrinin tədris Azərbaycan dilində olan XI sinifləri üçün tədris proqramları

Jurnal uz

2018/2019-cu dərs ilində tam orta təhsilin Riyaziyyat-iqtisadiyyat təmayüllü siniflər üzrə təşkil olunduğu ümumi təhsil müəssisələrinin tədris Azərbaycan dilində olan XI sinifləri üçün tədris proqramları

Jurnal uz

2018/2019-cu dərs ilində tam orta təhsilin Humanitar və riyaziyyat-iqtisadiyyat təmayüllü siniflər üzrə təşkil olunduğu ümumi təhsil müəssisələrinin tədris Azərbaycan dilində olan XI sinifləri üçün tədris proqramları

Jurnal uz

2017-2018-ci dərs ilində tam orta təhsilin təmayüllər üzrə təşkil olunduğu ümumi təhsil müəssisələrinin x-xı sinifləri üçün “NİTQ MƏDƏNİYYƏTİ” fakültativ kurs PROQRAMI

Jurnal uz

Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu
2018/2019-cu dərs ilində tam orta
təhsilin Humanitar təmayüllü siniflər üzrə
təşkil olunduğu ümumi təhsil
müəssisələrinin tədris Azərbaycan dilində
olan XI sinifləri üçün tədris proqramları

Jurnal uz

2018-2019-cu dərs ilində tam orta təhsilin təmayüllər üzrə təşkil olunduğu ümumi təhsil müəssisələrinin X-XI sinifləri üçün “İQTİSADİYYATIN ƏSASLARI” fakültativ kursunun PROQRAMI

Jurnal uz

2017/2018-ci dərs ilində tam orta təhsilin Humanitar və riyaziyyat-iqtisadiyyat təmayüllü siniflər üzrə təşkil olunduğu ümumi təhsil müəssisələrinin tədris Azərbaycan dilində olan X sinifləri üçün tədris proqramları