Faydalı materiallar

İstifadəçilər üçün əlçatan olan faydalı məlumatlardan yararlana bilərsiniz

Modelləşdirmədən istifadə etməklə görmə məhdudiyyətli şagirdlərə Optika bölməsinin öyrədilməsi

Görmə məhdudiyyətli şagirdlərin qarşılaşdıqları çətinliklərə diqqət yetirsək, deyə bilərik ki, onlar həndəsi optikanı öyrənərkən qrafik və diaqramların qurulması və bu […]

Metodik xidməti necə təşkil etməli?

Cəmiyyət üçün layiqli vətəndaş yetişdirmək hər zaman təhsil müəssisələrinin ən aktual məqsədlərindən olub. Layiqli vətəndaş dedikdə isə cəmiyyət, ailə və […]

Böyük siniflərin idarə edilməsi yolları

Böyük siniflərdə (şagird sayı çox olan) tədrislə bağlı problemlər fiziki, psixoloji və texniki ola bilər. Belə siniflərdə müəllimlər fiziki yorğunluq […]

Hovard Qardner “Çoxnövlü intellekt” nəzəriyyəsi

Son zamanlar pedaqoji ədəbiyyatlarda geniş istifadə olunan intellekt anlayışı özündə insanın əqli qabiliyyətlərini, yəni yeni bilikləri öyrənmək, bacarıqlara yiyələnmək, ətraf […]

Fənlərarası inteqrativ tədris fəaliyyətinin 10 nümunəsi

Fənlərarası inteqrativ tədris fəaliyyətinin 10 nümunəsi Adətən, fənlərarası inteqrativ tədrisi sinifdə tətbiq etmək kreativlik və eksperiment tələb etdiyinə görə, müəllimlərə […]

Məktəbdə qısnama (bullying) ilə mübarizə aparmağın yolları

Qısnama (bullying) məktəb yaşlı uşaqlarda geniş yayılan davranış pozuntusudur. Ölkəmizdə bu mövzu yetərincə araşdırılmadığından müəllim, valideyn və şagirdlərin əksəriyyəti prosesin […]

Tədris prosesi və onun əsas anlayışları

Məktəbin uğurunun təmin edilməsi tədris prosesinin düzgün qurulması ilə sıx əlaqəlidir. Tədris prosesi və onun anlayışları ilə bağlı nə qədər […]

ARTİ peşəyönümü xidmətinin təşkili üçün vəsait hazırlayıb

Azərbaycanda müxtəlif peşə sahələri üzrə zəruri bilik və bacarıqlara malik mütəxəssislərin hazırlanması istiqamətində görülən işlər sırasında maarifləndirici tədbirlər xüsusi yer […]

Metodist fəaliyyətinin effektivliyini təmin edən amillər

Bu gün təhsil insanın düşünmə tərzini, iş qabiliyyətini və qərarvermə prosesini formalaşdıran ən vacib vasitədir. Tədrisin təkmilləşdirilməsində metodist nəzarətini təmin […]

Təhsil Nazirliyinin “Azərbaycan məktəbi” jurnalının yeni sayı işıq üzü görüb

Azərbaycanın pedaqoji mətbuat tarixində ən uzunömürlü jurnal olan “Azərbaycan məktəbi” 97 ildir ki, fəaliyyət göstərir. Pedaqoji fikrimizin, dilimizin, ədəbiyyatımızın, tariximizin […]

Azərbaycan dilli fənni üzrə filoloji məsələlər: Yazı işinin təşkili metodikası

Müəllimlərin nəzərinə! Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitutunun Təhsil işçilərinin peşəkar inkişafı mərkəzi tərəfindən yazı işinin təşkili metodikasına dair vəsait hazırlanıb. “Azərbaycan […]

Müəllimlərin işə qəbulu və sertifikasiyası imtahanlarının qiymətləndirmə çərçivəsini izah edən videolar

Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitutunun Təhsil İşçilərinin Peşəkar İnkişafı Mərkəzi ümumi təhsil müəssisələrində fəaliyyət göstərən və ya göstərmək istəyən müəllimlər üçün […]